yngmoony

ELO: 
1,200
Wins: 
2
Losses: 
4
Total Games: 
6
Recent Matches: 
TimeMapOpponentResultELO Change
09-10-23 05:56Gold Rushyngmoony vs. liljaimelbVictory1,170 (+20)
09-10-23 05:25Chokepointsyngmoony vs. liljaimelbVictory1,148 (+22)
08-01-19 20:02Spanish Islesliljaimelb vs. yngmoonyDefeat1,159 (-11)
08-01-19 18:55Twin Islandsyngmoony vs. VindicationDefeat1,169 (-10)
06-29-19 07:37Frozen Lakesliljaimelb vs. yngmoonyDefeat1,184 (-15)
06-29-19 06:46Baltic Kingsliljaimelb vs. yngmoonyDefeat1,200 (-16)