ELO: 
1,290
Wins: 
23
Losses: 
19
Total Games: 
42
Recent Matches: 
TimeMapOpponentResultELO Change
04-18-19 14:42CrossroadsBozi vs. brayton1234Victory1,277 (+13)
04-18-19 13:30OasisReyrey1416 vs. brayton1234Defeat1,297 (-20)
04-17-19 12:52JerusalemPetro vs. brayton1234Defeat1,315 (-18)
04-17-19 12:41Spanish Isleskillerzyke vs. brayton1234Victory1,304 (+11)
04-15-19 13:04Bosquebrayton1234 vs. PandaDefeat1,325 (-21)
04-15-19 13:03Baltic KingsPanda vs. brayton1234Victory1,313 (+12)
04-15-19 12:48White ForestPanda vs. brayton1234Defeat1,335 (-22)
04-15-19 12:37Crossroadscj90465 vs. brayton1234Victory1,324 (+11)
04-15-19 12:33Crossroadscj90465 vs. brayton1234Defeat1,346 (-22)
04-15-19 11:56Riverbedbrayton1234 vs. patrickVictory1,322 (+24)
04-15-19 08:32Riverbedslowfox vs. brayton1234Defeat1,326 (-4)
04-15-19 08:16Riverbedslowfox vs. brayton1234Defeat1,330 (-4)
04-11-19 14:49Riverbedcj90465 vs. brayton1234Victory1,321 (+9)
04-11-19 12:12Twin IslandsDeathmaster vs. brayton1234Victory1,310 (+11)
04-10-19 14:17Twin Islandsbrayton1234 vs. Raz3rfireVictory1,300 (+10)
04-10-19 14:00Ancient LakesRaz3rfire vs. brayton1234Victory1,289 (+11)
04-09-19 13:02Caribbeanbrayton1234 vs. patrickDefeat1,301 (-12)
04-09-19 10:32White Forestbrayton1234 vs. TheBestVictory1,289 (+12)
04-09-19 08:25Spanish Islesvo1ce vs. brayton1234Victory1,276 (+13)
04-08-19 14:12Baltic Kingssoltosq vs. brayton1234Victory1,263 (+13)
04-05-19 14:52Bosquearchaisch vs. brayton1234Defeat1,271 (-8)
04-05-19 14:43Riverbedbrayton1234 vs. rightclickVictory1,261 (+10)
04-05-19 14:30Jerusalembrayton1234 vs. rightclickVictory1,250 (+11)
04-05-19 14:13Riverbedbrayton1234 vs. rightclickVictory1,238 (+12)
04-05-19 14:00Spanish Islesrightclick vs. brayton1234Victory1,225 (+13)
04-05-19 12:55Ancient LakesJoshTheBoss66 vs. brayton1234Victory1,210 (+15)
04-05-19 12:46Spanish Islesbrayton1234 vs. 6666666666Defeat1,214 (-4)
04-05-19 12:35Oasisrightclick vs. brayton1234Victory1,198 (+16)
04-05-19 12:21Ancient Lakesrightclick vs. brayton1234Victory1,182 (+16)
04-05-19 12:19CrossroadsJoshTheBoss66 vs. brayton1234Victory1,164 (+18)
04-05-19 11:38Ancient LakesLayton vs. brayton1234Victory1,146 (+18)
04-05-19 10:23Baltic Kingsbrayton1234 vs. patrickDefeat1,152 (-6)
04-04-19 13:54Twin Islandsbrayton1234 vs. Maxtare123Defeat1,163 (-11)
04-04-19 13:43Twin Islandsbrayton1234 vs. Maxtare123Defeat1,175 (-12)
04-04-19 12:24Ancient Lakesbrayton1234 vs. patrickDefeat1,182 (-7)
04-04-19 11:36Jerusalembrayton1234 vs. patrickDefeat1,189 (-7)
04-04-19 10:04Riverbedbrayton1234 vs. Benos_BennVictory1,172 (+17)
04-03-19 14:48Ancient Lakesbrayton1234 vs. geda1249Defeat1,187 (-15)
04-03-19 14:34JerusalemLNT123 vs. brayton1234Defeat1,191 (-4)
04-02-19 14:30Oasispatrick vs. brayton1234Defeat1,200 (-9)
03-22-19 11:03Feudal FieldsAlex_Mangaka vs. brayton1234Defeat1,215 (-15)
03-22-19 10:24Spanish Islesbrayton1234 vs. chesterVictory1,200 (+15)